Categories
สุขภาพ

สุขภาพดี : ปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ

สุขภาพดี : ปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นภัยแฝงที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็น ส่วนใหญ่มักไม่แสดงอาการ แต่หากมีอาการผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บแน่นหน้าอก เสี่ยงหัวใจล้มเหลว หรือหัวใจวาย บางรายเสียชีวิตแบบกะทันหันได้ หากพบว่ามีอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจ ควรรีบไปพบแพทย์ทันที