บราซิลหวั่นโควิดระบาดรอบ 2

World News

หวั่นโควิด-19 ระบาดรอบ 2 สาธารณสุขบราซิลนำวัคซีนไข้หวัด H1N1 ฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงชาวพื้นเมืองในแถบป่าแอมะซอน เพื่อช่วยแยกระหว่างป่วยไข้หวัดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ขณะที่บราซิลมีชาวพื้นเมืองติดโควิด 308 คน เสียชีวิต 28 คน

รัฐบาลบราซิลกำลังพยายามที่จะปลดล็อกเปิดธุรกิจเพื่อผ่อนคลายผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 แต่ก็มีความหวั่นเกรงกันว่าการยกเลิกภาวะล็อกดาวน์ในเมืองมานาอุส อาจก่อให้เกิดการระบาดรอบ 2 และคราวนี้ชาวพื้นเมืองในแถบป่าแอมะซอนจะได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ สาธารณสุขบราซิลจึงนำวัคซีนไข้หวัด H1N1 ฉีดให้แก่ผู้มีความเสี่ยง เพื่อช่วยแยกระหว่างผู้ติดเชื้อไข้หวัดธรรมดา กับผู้ติดเชื้อโควิด-19

ในบราซิลมีชาวพื้นเมืองติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 308 คน เสียชีวิต 28 คน และคาดว่าจำนวนชาวพื้นเมืองที่กำลังเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 อยู่ที่ 81,000 คน ใน 230 เขต